ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ !!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ


DELIVERAS

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"


29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"


29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"


29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"

12€ για ένα Test pap, την σημαντικότερη εξέταση για κάθε γυναίκα, με έγκυρα αποτελέσματα καθώς και συμβουλευτική από ειδικούς γυναικολόγους στο Πολυιατρείο Βιομέριμνα!
29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"

12€ για ένα Test pap, την σημαντικότερη εξέταση για κάθε γυναίκα, με έγκυρα αποτελέσματα καθώς και συμβουλευτική από ειδικούς γυναικολόγους στο Πολυιατρείο Βιομέριμνα!
29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"

12€ για ένα Test pap, την σημαντικότερη εξέταση για κάθε γυναίκα, με έγκυρα αποτελέσματα καθώς και συμβουλευτική από ειδικούς γυναικολόγους στο Πολυιατρείο Βιομέριμνα!
29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ:TEST PAP/ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ "ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ"

12€ για ένα Test pap, την σημαντικότερη εξέταση για κάθε γυναίκα, με έγκυρα αποτελέσματα καθώς και συμβουλευτική από ειδικούς γυναικολόγους στο Πολυιατρείο Βιομέριμνα!
29€ για μια εξέταση υπέρηχου μαστού και ψηλάφησης με έγκυρα και ασφαλή αποτελέσματα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πολυιατρείου Βιομέριμνα!
Επειδή η καρδία μας είναι πολύτιμη, πλήρης καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδίας, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης, ολικά λιπίδια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από καρδιολόγο στο πολυιατρείο Βιομέριμνα , μόνο 55€!

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ:ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ "ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ"